Skip to main content

Замъкът Нойшванщайн

Рисунка на Дари от юни 2016 год., вдъхновена от книжката за децата по света.