Skip to main content

Дъга след дъжда

Рисунка на Дари и тата от април 2016 г.