Skip to main content

Врабче под дъгата

Рисунка на Дари и тата от апрл 2016 г.

Тате, ще нарисувам храст до врабчето!